BLOG
Zde si přečtěte zajímavosti z našich aktuálních kauz

Chcete z manželství odejít, ale máte s bývalou manželkou či manželem nezletilé děti? Počítejte s tím, že rozvod v těchto případech nemusí být zcela rychlou záležitostí. Zvlášť když se na úpravě poměrů vašich dětí neshodnete.

Podle konstantní judikatury českých soudů platí, že pokud manželé společně bydlí v domě některého ze svých rodičů a tuto nemovitost opravují a tedy i zhodnocují, mají v okamžiku, kdy se z této nemovitosti odstěhují, právo na zhodnocení této nemovitosti. Toto zhodnocení je pak předmětem vypořádání SJM i v případě, že se jeden z manželů stal v...

Ministerstvo spravedlnosti předložilo svůj záměr k úpravě občanského zákoníku týkající se nesporných rozvodů. Návrh spočívá v tom, že pokud se rodiče dohodnou na výživném a péči o dítě po rozvodu, bude jim již nadále stačit pouze notářský zápis, a nikoliv nutně meritorní rozhodnutí soudu. Aktuálně podle současné právní úpravy v občanském zákoníku...