Výživné u rodiče podnikatele

19.03.2021

Paní Alena s manželem vychovávala tři děti v předškolním věku. Koronavirová krize se ale podepsala i na jejich manželství a manžel rodinu po první karanténě opustil. Spolu s návrhem na rozvod podala Alena návrh na úpravu poměrů dětí, ve kterém žádá stanovení výživného soudem: "Nejprve jsem nevěděla, v jaké výši výživné žádat, protože manžel je podnikatel a nemám dobrý přehled o jeho příjmech. Hledala jsem tedy na internetu průměrné výživné, které mi ale přišlo směšně nízké." (pozn. autora: Průměrná výše výživného na jedno nezletilé dítě se v České republice pohybuje okolo 2 500 Kč měsíčně.)

Pokud si nejste jisti, o jak vysoké výživné si říct, obraťte se na odborníky z řad advokátů, kteří vám pomůžou efektivně vaše nároky hájit. Při určování výše výživného jsou rozhodující kritéria podle občanského zákoníku životní úroveň a majetkové poměry povinného rodiče a odůvodněné potřeby nezletilých dětí. Životní úroveň dětí přitom musí být zásadně shodná s životní úrovní povinného rodiče. Pro lepší orientaci ve výši výživného je dobré, aby si rodiče k soudu připravili podrobný přehled skutečných měsíčních nákladů na děti - a to včetně rozpočítaných mimořádných ročních nákladů (náklady na bydlení, stravu, školu, oblečené, cestovné, léky, kosmetika, volnočasové aktivity, hračky apod.) Jako orientační nástroj může posloužit orientační výpočet výživného, který vychází z doporučujících tabulek ministerstva spravedlnosti. "Celorepubliková průměrná výše výživného, stejně jako výše výživného, kterou mají soudem určeni vaši přátelé či známí, rozhodně není vhodným kritériem. Výši výživného vždy určuje soud, který zkoumá majetkové poměry rodičů a potřeby dětí; soud se návrhem výše výživného může řídit, ale může se od něj i odchýlit směrem nahoru i dolů," dodává Mgr. Gabriela Jiráková, advokátka.

Obecně platí, že soud zkoumá příjmy a majetkovou situaci povinného rodiče. K prokázání těchto příjmů slouží také důkazy předložené soudu druhým rodičem, informace od zaměstnavatele, finančních úřadů apod. Jako důkaz tak do řízení může oprávněný rodič založit výpisy z bankovních účtů, přehledy o majetku (výpisy z katastru nemovitostí) a další, pokud tyto informace má k dispozici. Důkazní situace však může být podstatně komplikovanější v případě, kdy je povinný rodič například podnikatelem a strukturu příjmů nemá transparentní jako kdyby byl zaměstnanec. Ani v této situaci si však druhý rodič nemusí zoufat. Soudy vychází jednak z daňových přiznání, ale mohou také požadovat náhled do účetnictví či bankovní výpisy. Setkat se lze i se zadáním znaleckého posudku na ocenění podnikání povinného rodiče. Dokazování příjmů a majetkové situace v takové situaci bývá zpravidla delší a s nejistým výsledkem.

V praxi se lze pak často setkat s tím, že rodiče - podnikatel v řízení o výživném zatajuje či odklání své příjmy. V kombinaci se situací, kdy je soud při zkoumání příjmů a majetku rodiče spíše pasivní, se tak může snadno stát, že děti odchází od soudu s nižším výživným, než na které mají podle zákona nárok. Této situaci lze předejít, pokud je druhý rodič v řízení o výživném právně zastoupen. Potřebujete nechat upravit výživné k nezletilému dítěti? Se sepisem dohody o výživném či návrhem na stanovení či změnu výživného soudem Vám rádi pomůžeme.