VAŠE OTÁZKY

Nejčastější otázky ohledně majetkových záležitostí

MAJETEK A JEHO VYPOŘÁDÁNÍ

Co všechno spadá do vypořádávaného majetku?

Vše, co je součástí společného jmění neboli SJM - nemovitosti, finanční prostředky, vozidla, ale i podíl ve společnosti, podíl v bytovém družstvu, pohledávky, hypotéční úvěr a dluhy, pokud je nabyl jeden nebo oba z manželů za dobu trvání manželství.


Když zdědím po rodičích dům, bude také součástí vypořádání?

Společným jměním se nestávají věci, které jeden z manželů nabyl dědictvím nebo darem či ve vztahu k jeho výlučnému majetku.


Jsou ve společném jmění také dluhy manžela/ky?

Ano. Do společného jmění spadají i dluhy, bez ohledu na to, kdo z manželů byl smluvní stranou při uzavírání např. úvěru. Proti dluhům manžela/ky se lze bránit například námitkou neplatnosti.

Pokud právě řešíte SJM a rozvod, ozvěte se nám. Pomůžeme Vám s jakýmikoli problémy ohledně rozvodu a vypořádání SJM.


NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Napište nám:  

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.