VAŠE OTÁZKY
MAJETEK

Majetek a jeho vypořádání

Co všechno spadá do vypořádávaného majetku?

Vše, co je součástí společného jmění - nemovitosti, finanční prostředky, vozidla, ale i podíl ve společnosti, podíl v bytovém družstvu, pohledávky, hypotéční úvěr a dluhy, pokud je nabyl jeden nebo oba z manželů za dobu trvání manželství.


Když zdědím po rodičích dům, bude také součástí vypořádání?

Společným jměním se nestávají věci, které jeden z manželů nabyl dědictvím nebo darem či ve vztahu k jeho výlučnému majetku.


Jsou ve společném jmění také dluhy manžela/ky?

Ano. Do společného jmění spadají i dluhy, bez ohledu na to, kdo z manželů byl smluvní stranou při uzavírání např. úvěru. Proti dluhům manžela/ky se lze bránit například námitkou neplatnosti.