ŘEŠENÍ MAJETKU

Chci vypořádat společné jmění manželů dohodou.


  • Budete se rozvádět a nevíte, jak naložit se společným majetkem?
  • Nevíte, co vše spadá do společného jmění manželů a co ne?
  • Jste již rozvedeni, ale nemáte dosud vypořádaný majetek? 

 Pokud nechcete, aby došlo k vypořádání zákonnou domněnkou (VAŠE OTÁZKY), je vhodné uzavřít s bývalým manželem dohodu o majetkovém vypořádání. Vypořádání dohodou je vhodné primárně za situace, kdy mezi bývalými manžely panuje předběžná shoda na rozdělení majetku. Naše právní služby pro Vás obsahují: 

  1. Podrobnou konzultaci nad podobou a účinky dohody o vypořádání SJM v rozsahu dvou hodin;
  2. Přípravu jednoduché dohody o vypořádání společného jmění manželů;
  3. Zprostředkování souvisejících služeb notáře. 

Doplňujeme, že k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů je třeba shodné vůle a ověřeného podpisu obou manželů.

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od rozsahu majetku a upravovaných vztahů.


CHECKLIST

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.