VAŠE OTÁZKY

Nejčastější otázky ohledně dětí a výživného

DĚTI A VÝŽIVNÉ

Manžel/ka mi nechce umožnit se vídat s dětmi. Jak se mohu bránit?

Pokud se na péči o děti nemůžete s druhým manželem shodnout, je třeba se obrátit na soud, který pravidla styku pevně stanoví a druhá strana je bude muset respektovat. Doporučujeme také kontaktovat OSPOD a o celé situaci jej informovat.


Když chceme střídavou péči na dítě, znamená to, že nebudu platit výživné?

Střídavá péče neznamená, že automaticky nikdo z rodičů výživné neplatí. Je stanoveno, že životní úroveň dětí po rozvodu rodičů by měla být zásadně stejná s životní úrovní rodičů. Zejména v případě, kdy jeden z manželů vydělává výrazně více a druhý z manželů nemůže z objektivních důvodů dosáhnout podobných výdělků, může proto soud stanovit výživné i za existence střídavé péče.


K čemu soud přihlíží při rozhodování o svěření dítěte do péče?

Úvaha soudu, jak upravit styk s dítětem, se odvíjí v první řadě od potřeb dítěte, nikoli pouze od návrhu rodičů. U starších dětí by soud měl přihlédnout i k jejich názoru. Roli mohou hrát dosavadní rozdělené péče rodičů v domácnosti, rozhodování je však vždy velmi individuální. Svůj názor soudu sděluje i orgán sociálně-právní ochrany dětí.


Jsem nespokojený s výši výživného - kdy nejdříve můžu žádat o změnu?

O snížení a zvýšení výživného lze žádat v zásadě kdykoli, kdy došlo ke změně poměrů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí předchozí.


Musím platit výživné i bývalému manželovi?

Výživné lze za určitých podmínek žádat i po bývalém manželovi, pokud by byla životní úroveň po rozvodu zásadně odlišná a jeden z manželů by nebyl schopen se sám živit.


Jaká je role OSPOD v řízení o úpravu péče a výživného?

OSPOD neboli orgán sociálně - právní ochrany dětí vystupuje jako nestranný zástupce dítěte v řízení o úpravě poměrů dětí. Jeho hlavním úkolem je chránit zájmy dítěte. V řízení se může vyjadřovat, podávat návrhy a činit stanoviska.

Pokud řešíte určení výše výživného, ozvěte se nám. Rádi Vám s vaší situací pomůžeme. 


NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Napište nám: 

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.