VAŠE OTÁZKY

Nejčastější otázky ohledně rozvodu

ROZVOD

Chci se rozvést, ale jak mám začít?

Pokud jsou v manželství nezletilé děti, musí být první krok úprava poměrů k nim - komu budou svěřeny do péče, jak bude stanoven styk s druhým rodičem, výše výživného. Teprve po rozhodnutí soudu může být návrh na rozvod soudem projednán. Pokud v manželství společné děti nejsou, návrh můžete podat v zásadě kdykoli. Vypořádání (rozdělení) společného majetku není předpokladem rozvodu.


Je lepší podat návrh na rozvod, nebo počkat až ho podá manžel/ka?

U návrhu na rozvod víceméně nezáleží, který z manželů jej podá, ale je vždy lepší být první, neboť máte jistou argumentační výhodu. Může to také hrát roli při dokazování rozvratu manželství v případě, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí.


Jaké rozvodové dokumenty k soudu potřebuji?

K soudnímu jednání, v rámci nějž se bude rozvádět manželství, potřebujete originál oddacího listu.


Co když mě manžel/ka k rozvodu nutí, ale já se rozvést nechci?

V případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, soud zkoumá příčiny rozvratu manželství a provádí dokazování, v rámci nějž zkoumá hloubku a trvalost rozvratu a přihlíží k různým doprovodným okolnostem. Pokud s rozvodem nesouhlasíte, soudu toto s odůvodněním sdělte. V každém případě se lze proti rozsudku soudu o rozvodu manželství odvolat.


Je lepší mít u soudu advokáta nebo to zvládnu sám/a?

Advokáta ze zákona nepotřebujete, ale v případě, že si nejste jisti, co vlastně můžete v rámci řízení žádat, nebo jak toho docílit, rozhodně ho doporučujeme. Kromě právního poradenství zcela jistě svou přítomností posílí vaše postavení u soudu.


Na kolik mě přijde rozvod?

Soudní poplatek je stanoven na 2000 Kč, k tomu připočítejte ještě náklady na právní zastoupení, které se odvíjí mj. od délky a náročnosti řízení.


Musím mít před rozvodem vyřešený majetek?

Ne, společné jmění nemusíte mít vypořádané ani před rozvodem ani po rozvodu. Po uplynutí tří let od rozvodu potom nastupuje tzv. zákonná domněnka vypořádání, podle které například auto, které máte v danou chvíli u sebe, bude vaše.


Mohu se rozvést, aniž by bylo rozhodnuto o dětech?

To bohužel nelze. Pravomocný rozsudek soudu o úpravě poměrů dětí je podmínkou rozvodu manželství. Návrh na rozvod manželství však můžete podat kdykoli - soud řízení rozvodu sám přeruší do doby, než budou poměry dětí upraveny.


NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Napište nám:  

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.