CO JE NOVÉHO

Články o aktuálních tématech a zajímavostech z praxe

Dům, byt či auto. Jsou-li nejen všechny tyto věci předmětem společného jmění manželů, nastává v řízení o vypořádání společného jmění manželů otázka, k jakému okamžiku tyto věci náležející do SJM v řízení o vypořádání SJM ocenit, aby mohla být vyčíslena jejich hodnota. Tato otázka je důležitá vzhledem k tomu, že pro řízení o vypořádání společného...

Ze zákona platí, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary), včetně společných dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Tento model se uplatní automaticky, pokud se manželé nedohodnou jinak.

Ze zákona platí, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary), včetně společných dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Společné jmění manželů pak zaniká nejčastěji právní mocí rozsudku o rozvodu...

Paní Alena s manželem vychovávala tři děti v předškolním věku. Koronavirová krize se ale podepsala i na jejich manželství a manžel rodinu po první karanténě opustil. Spolu s návrhem na rozvod podala Alena návrh na úpravu poměrů dětí, ve kterém žádá stanovení výživného soudem: "Nejprve jsem nevěděla, v jaké výši výživné žádat, protože manžel je...