BLOG

Články o aktuálních tématech a zajímavostech z praxe

Stává se to v praxi poměrně často – dítě je zletilé, nicméně o studium jeví chabý zájem. Vystřídalo již tři různé školy, do práce se mu nechce, jeho prospěch je podpůrměrný a pohodlný život z peněz rodičů mu plně vyhovuje. Jak z toho ven? Jaká je standardní hranice pro přípravu na budoucí povolání a kdy přistoupit k návrhu na snížení...

Jak na investice a vnosy při vypořádání společného jmění manželů? V právní praxi se tato otázka objevuje velmi často, a to v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. Jak vypořádat provedené investice ze společného do výlučného majetku a provedené vnosy z výlučného majetku do majetku společného? Jakými pravidly se takové vypořádání řídí?

Naši advokáti byli pozváni do pořadu ČT1 Sama doma jako experti na rodinné právo, kterému se pořad rozhodl věnovat. Stojí za tím nárůst sporů partnerů, manželů a rodičů spojených s pandemií koronaviru a tudíž nárůstem času, který spolu rodiny musely trávit doma. Vystoupili jsme rovnou ve čtyřech dílech pořadu a příspěvky našich advokátů Mgr. Pavla...

Pandemie koronaviru dopadla na celou společnost a tisíce lidí připravila minimálně na několik měsíců o velkou část jejich příjmů. V takové situaci je často výzvou zvládnout uhradit všechny životní potřeby a k nim ještě výživné na děti. Co se dá v takové situaci dělat, aby se vám ulehčilo?