DĚTI - PÉČE A VÝŽIVNÉ

Chci upravit poměry dětí (péči, styk, výživné).


  • Potřebujete upravit poměry dětí, neboť se jedná o nutný krok před rozvodem manželství?
  • Již máte péči, styk a výživné stanoveny (soudem či dohodou), ale necítíte se ve stávajících poměrech komfortně či je nepovažujete za spravedlivé?

 Věřte, že společně nalezneme řešení. Naše společné právní kroky budou následující: 

  1. Konzultace Vaší současné situace a vhodné strategie;
  2. Příprava jednoduché dohody o úpravě poměrů dětí (v případě souhlasného postoje obou rodičů k řešení situace);
  3. Návrh na úpravu poměrů dětí soudem. nebo Návrh na změnu úpravy poměrů dětí (v případě, že již poměry k dítěti máte z minulosti upraveny, ale neodpovídají situaci). 

Doplňujeme, že k účinnosti dohody o úpravě poměrů dětí je třeba její schválení soudem za účasti OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí). 

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od komplexnosti úpravy vzájemných vztahů. 


CHECKLIST

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.