ROZVOD SE VŠÍM VŠUDY

Chci vyřešit vše na jednom místě.


  • Prochází vaše manželství krizí?
  • Jste již rozhodnuti učinit první (právní) krok, ale nevíte, čím začít?
  • Potřebujete upravit poměry dětí, neboť se jedná o nutný krok před rozvodem manželství?
  • Nevíte, co vše spadá do společného jmění manželů a co ne? 

Pokud se nám svěříte se svým problémem a budete ho chtít kompletně vyřešit u nás, budeme se Vám věnovat v rámci těchto kroků:  

  1. Podrobná konzultace nad strategií a podobou úpravy poměrů dětí, rozvodu a vypořádání společného jmění manželů v rozsahu dvou hodin;
  2. Návrh na úpravu poměrů dětí nebo Vyjádření k návrhu na úpravu poměrů dětí (v případě, že návrh již podal druhý z manželů);
  3. Návrh na rozvod nebo Vyjádření k návrhu na rozvod (v případě, že návrh již podal druhý z manželů);
  4. Dohoda o vypořádání společného jmění (v případě shody) nebo Návrh na vypořádání společného jmění soudem (v případě neshody) nebo Vyjádření k návrhu na vypořádání společného jmění soudem (v případě, že návrh již byl podán druhým manželem) 

CHECKLIST

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.