REFERENCE

Jak naše služby hodnotí klienti

Radana

Velice ráda bych Vám poděkovala za právní služby kanceláře bpv Braun Partners s.r.o. týkající se svěření dětí do péče a vypořádání SJM u rozvodového řízení. Velice si vážím vašeho profesionálního přístupu, rychlých reakcí a pochopení mé životní situace, ve které jsem se nacházela. Pan Mgr. Pavel Vintr mi byl velkou psychickou oporou, což bylo v té chvíli pro mne hodně důležité a dávalo mi to nové síly a naději, že bude líp. Velice Vám děkuji a přeji Vám spoustu dalších pracovních úspěchů a mnoho štěstí v osobním životě.

Jana

„Na osobní doporučení jsem využila právních služeb paní magistry Jirákové. Její rozhodnost, perfektní a rychlá komunikace, preciznost a pochopení problematiky mě nadchly. Dodala mi sebedůvěru a ujistila mě, že mít svá rodičovská práva rovnocenně s druhým rodičem i po rozvodu není privilegium, ale základ! Děkuji!“

Iveta

Když jsem poprvé kontaktovala Mgr. Pavla Vintra, má situace ohledně péče o dceru vypadala takřka bezvýchodně. Byla jsem zatlačena do kouta mým ex-partnerem, manipulátorem, a nevěděla jsem jak z této situace ven. Díky pomoci Mgr. Pavla Vintra a jeho kolegy Mgr. Adama Stawaritsche se pomalu dostávám z nejhoršího. Vyhráli jsme několik soudů, ať se jednalo o školku, školu, trvalé bydliště dcery, exekuce alimentů a jako poslední i uhájení si pozice péče o dítě. Bohužel vím, že do budoucna mne čekají další soudní stání, ale věřím, že s právní pomocí magistra Vintra pro mne a moji dceru nakonec vše dobře dopadne.

Pavel

„Podpora advokátní kanceláře bpv Braun Partners s.r.o. při řešení mých rodinných problémů byla výborná a veškeré služby na vysoké profesionální úrovni. Velmi si vážím především osobního přístupu a reálného vyhodnocení situace. Jmenovitě bych chtěl poděkovat Mgr. Gabriele Jirákové, která několikrát dokázala i přes vypjatou atmosféru udržet diskuzi s protistranou o podmínkách rozvodu v konstruktivní rovině. I díky ní se nám nakonec podařilo uzavřít dohodu a soudní proces byl pak spíše formální záležitostí.“

Petra

Jako dnes již dlouhodobá klientka pana Mgr. Pavla Vintra vysoce hodnotím jak odbornou, tak i neméně důležitou lidskou stránku jeho práce, kterou pro mne do této doby odvedl. Pro mne, ve velmi citlivých věcech soudních sporů rozvodu a v péči o dítě, byl vždy prakticky v jakémkoliv čase a době, velkou morální i profesionální oporou. Pan Mgr. Vintr má profesionální, citlivý a taktní přístup k danému problému, je nestranný. Spokojenost dítěte je jeho prioritou.

Aneta

„Děkuji advokátce Gábině Jirákové ze společnosti bpv Braun Partners. Pomohla mi hned dvakrát. Svou profesionalitu doplňuje milým, přátelským a uklidňujícím přístupem. Pokud budu v budoucnu opět potřebovat právní služby, určitě se na ni a na bpv Braun Partners zase obrátím.“

Lenka

Vzhledem k tomu, že to byl můj první případ, kdy jsem se připravovala na soud, absolutně jsem netušila, co to vše obnáší a co vše mne čeká! Mgr. Pavel Vintr mi doporučen mým dlouholetým přítelem, který si byl velice jistý, že právní služby bpv Braun Partners s.r.o. jsou pro mne to nejlepší. A tak začala naše spolupráce. Velmi důležité při jakékoliv spolupráci je vzájemná sympatie, důvěra, která mi byla dána hned od samého začátku v celém tom pro mne absolutně neznámém světě! Mgr. Pavel Vintr byl k dispozici vždy, kdy bylo potřeba, vždy hledal možnosti, varianty a vždy byl oporou, když jsem zmatkovala a měla strach. Velice si vážím přístupu i koncipienta Mgr. Adama Stawaritsche, který byl pro mne tím stejným, jako Mgr. Vintr. Z mého pohledu a s čistým svědomím mohu říct, že Vaše služby zahrnují maximální servis, a to je pro jakýkoliv soudní proces velice důležité! Kdybych v budoucnu potřebovala znovu Vaše služby, 100% se na Vás obrátím.

Michal

„Rozhodnutí požádat o právní zastupování advokátku Mgr. Gabrielu Jirákovou považuji v mém sporu s bývalou partnerkou ve věci úpravy poměrů k našim nezletilým dětem za naprosto klíčové. Požádal jsem o něj na základě doporučení přátel až ve chvíli, kdy již delší dobu nebylo možné se s bývalou partnerkou v praxi dohodnout na čemkoliv. I když se i nadále až do konce jednalo o velmi těžký a komplikovaný spor, konečný rozsudek soudu pro mne znamená zachování možnosti mého styku s dětmi v režimu, který jsem si od začátku přál. Jsem za to Mgr. Jirákové velmi vděčný.“

Eva

„S paní advokátkou Mgr. Gabrielou Jirákovou jsem byla velice spokojená. Milé, vstřícné jednání. Vždy profesionální přístup. Skvělá komunikace. Mgr. Gabrielu Jirákovou a bpv Braun Partners mohu s klidným srdcem doporučit.“

Markéta

„Profesionální, milá a hlavně empatická, to samo o sobě garantuje výborný průběh a výsledek. Tak tomu bylo v mém případě. Nenechte se zmást jejím věkem, její přístup vede ke zklidnění situace, což je základem pro její zdárné vyřešení. Jedná profesionálně, přesto citlivě a lidsky. A to je to, co je nejdůležitější."