ROZVOD + VYPOŘÁDÁNÍ

Chci se rozvést/rozvádím se a chci vypořádat SJM.


  • Prochází Vaše manželství krizí?
  • Jste již rozhodnuti učinit první (právní) krok, ale nevíte, čím začít?
  • Nevíte, co vše spadá do společného jmění manželů a co ne?
  • Jste již rozvedeni, ale nemáte dosud vypořádaný majetek? 

Pokud chcete mít situaci ohledně rozvodu a majetku co nejrychleji za sebou, jsme tu pro Vás. Budeme se vám věnovat v následujících krocích:

  1. Podrobná konzultace nad strategií a podobou rozvodu a vypořádání SJM v rozsahu dvou hodin;
  2. Příprava návrhu na rozvod manželství nebo Vyjádření k návrhu manžela (v případě, že návrh již byl podán druhým manželem)
  3. Dohoda o vypořádání společného jmění (v případě shody) nebo Návrh na vypořádání společného jmění soudem (v případě neshody) nebo Vyjádření k návrhu na vypořádání společného jmění soudem (v případě, že návrh již byl podán druhým manželem) 

Doplňujeme, že k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů je třeba shodné vůle a ověřeného podpisu obou manželů či snoubenců. 

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od rozsahu majetku a upravovaných vztahů.


CHECKLIST

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.