NAŠE SLUŽBY

Jak Vám můžeme pomoci

Vztah mezi advokátem a klientem je v rodinném právu více než v jakékoli jiné oblasti založen na důvěře a porozumění konkrétní situace. Jedině to vede k efektivní spolupráci a ke spokojenosti našich klientů, o kterou se snažíme především.

Náš tým rodiny v právu je Vám vždy připraven být nápomocný. 


KONZULTACE - JAK DÁL

 • Prochází vaše manželství krizí?
 • Jste již rozhodnuti učinit první (právní) krok, ale nevíte, čím začít?
 • Máte pocit, že dostáváte příliš nízké či platíte příliš vysoké výživné na Vašeho potomka?
 • Plánujete žádat o úpravu styku s dítětem, protože se s druhým rodičem dítěte nedokážete dohodnout?

Pak je nejvhodnější čas domluvit si s námi konzultaci, v rámci které společně připravíme strategii pro Váš další postup a zároveň získáte odpovědi na všechny Vaše otázky. 


CHCI UPRAVIT ČI ZMĚNIT MAJETKOVÝ REŽIM

 • Uvažujete před sňatkem o předmanželské smlouvě?
 • Začali jste podnikat a chcete ochránit společné jmění před případnými finančními dopady?
 • Prochází vaše manželství krizí, která ale ještě nespěje přímo k rozvodu?

Pro tyto a mnoho dalších případů je vhodné provést tzv. modifikaci společného jmění a jeho správy formou předmanželské smlouvy, zúžení či oddělení společného jmění manželů, vynětí částí majetku ze společného jmění apod. Doporučíme Vám vhodnou úpravu pro Váš případ. 

V daném případě nabízíme právní služby:

 1. Konzultace nad podobou a předpokládanými účinky úpravy společného jmění;
 2. Sepsání jednoduchého konkrétního modifikačního dokumentu na míru Vaší situaci a požadavkům;
 3. Zprostředkování souvisejících služeb notáře. Doplňujeme, že k účinnosti takové úpravy je třeba shodné vůle a ověřeného podpisu obou manželů či snoubenců.

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od rozsahu majetku a upravovaných vztahů. 


CHCI UPRAVIT POMĚRY V PÉČI, STYKU A VÝŽIVNÉM O DÍTĚ

 • Potřebujete upravit poměry dětí, neboť se jedná o nutný krok před rozvodem manželství?
 • Již máte péči, styk a výživné stanoveny (soudem či dohodou), ale necítíte se ve stávajících poměrech komfortně či je nepovažujete za spravedlivé?

Věřte, že společně nalezneme řešení. Naše společné právní kroky budou následující:

 1. Konzultace Vaší současné situace a vhodné strategie;
 2. Příprava jednoduché dohody o úpravě poměrů dětí (v případě souhlasného postoje obou rodičů k řešení situace);
 3. Návrh na úpravu poměrů dětí soudem. nebo Návrh na změnu úpravy poměrů dětí (v případě, že již poměry k dítěti máte z minulosti upraveny, ale neodpovídají situaci).

Doplňujeme, že k účinnosti dohody o úpravě poměrů dětí je třeba její schválení soudem za účasti OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od komplexnosti úpravy vzájemných vztahů. 


CHCI SE NECHAT ROZVÉST

 • Prochází vaše manželství krizí?
 • Jste již rozhodnuti učinit první (právní) krok, ale nevíte, čím začít?
 • Chcete dát vztahu ještě šanci, avšak Váš partner již návrh na rozvod podal?
 • Potřebujete upravit poměry dětí, neboť se jedná o nutný krok před rozvodem manželství?
 • Nevíte, co vše spadá do společného jmění manželů a co ne?
 • Jste již rozvedeni, ale nemáte dosud vypořádaný majetek? 

Jsme přesvědčeni, že rozvod nemusí být nutně nepříjemnou zkušeností. Pokud se nám svěříte se svým problémem a budete ho chtít kompletně vyřešit u nás, budeme se Vám věnovat v rámci těchto kroků:

 1. Podrobná konzultace nad strategií a podobou úpravy poměrů dětí, rozvodu a vypořádání společného jmění manželů v rozsahu dvou hodin;
 2. Návrh na úpravu poměrů dětí nebo Vyjádření k návrhu na úpravu poměrů dětí (v případě, že návrh již podal druhý z manželů);
 3. Návrh na rozvod nebo Vyjádření k návrhu na rozvod (v případě, že návrh již podal druhý z manželů);
 4. Dohoda o vypořádání společného jmění (v případě shody) nebo Návrh na vypořádání společného jmění soudem (v případě neshody) nebo Vyjádření k návrhu na vypořádání společného jmění soudem (v případě, že návrh již byl podán druhým manželem) 

Doplňujeme, že v případě, že se v manželství narodily nezletilé děti, je třeba před rozhodováním soudu o rozvodu manželství vždy nejprve upravit jejich poměry.


CHCI VYPOŘÁDAT SJM DOHODOU

 • Budete se rozvádět a nevíte, jak naložit se společným majetkem?
 • Nevíte, co vše spadá do společného jmění manželů a co ne?
 • Jste již rozvedeni, ale nemáte dosud vypořádaný majetek?

Pokud nechcete, aby došlo k vypořádání zákonnou domněnkou (VAŠE OTÁZKY), je vhodné uzavřít s bývalým manželem dohodu o majetkovém vypořádání. Vypořádání dohodou je vhodné primárně za situace, kdy mezi bývalými manžely panuje předběžná shoda na rozdělení majetku. Naše právní služby pro Vás obsahují:

 1. Podrobnou konzultaci nad podobou a účinky dohody o vypořádání SJM v rozsahu dvou hodin;
 2. Přípravu jednoduché dohody o vypořádání společného jmění manželů;
 3. Zprostředkování souvisejících služeb notáře.

Doplňujeme, že k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů je třeba shodné vůle a ověřeného podpisu obou manželů.

Změna ceny je vyhrazena a odvíjí se od rozsahu majetku a upravovaných vztahů.


 • Ozvěte se nám, emailem, telefonicky. Obrátit se na nás můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře. Společně najdeme řešení, které Vám bude šité na míru.


Vyplnění checklistu v odkazu níže není podmínkou naší spolupráce, ale může nám urychlit orientaci ve Vašem případu.


MÁTE DOTAZY?

Napište nám:

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.