BLOG
Články o aktuálních tématech a zajímavostech z praxe

Mnoho rodičů, kteří mají vyživovací povinnost k dětem stanovenou soudem, se s úderem osmnáctých narozenin svých potomků domnívají, že jim zároveň zaniká i povinnost platit výživné. Jiní rodiče svým dospělým dětem výživné platí i v dospělosti, ale v nezměněné výši - jako když ještě dítě bydlelo s rodiči nebo navštěvovalo základní školu. Na co ale...

Žijeme v době, ve které již manželství není moderní a kdy nesezdané soužití párů je v naší společnosti rok od roku častější. Mohou ale nastat situace, kdy se takové soužití pokazí a muž ze společné domácnosti odejde v nejméně vhodné chvíli - v okamžiku těhotenství či porodu společného dítěte. Občanský zákoník v takovém případě přiznává neprovdané...

Doba, kterou zabere celý proces rozvodu manželství, je jednou z důležitých věcí, kterou musí člověk vzít v úvahu, než se do celého procesu pustí. Někteří lidé mají představu, že pokud se rozhodnou rozvést, do měsíce je vše vyřízeno a jsou rozvedeni. Někteří naopak rozvod odkládají kvůli obavám z několikaletého procesu, kvůli kterému budou trpět jak...

Chcete z manželství odejít, ale máte s bývalou manželkou či manželem nezletilé děti? Počítejte s tím, že rozvod v těchto případech nemusí být zcela rychlou záležitostí. Zvlášť když se na úpravě poměrů vašich dětí neshodnete.