CO JE NOVÉHO

Články o aktuálních tématech a zajímavostech z praxe

Paní Ivana s bývalým manželem společně vylepšovali jeho rodinný dům, který dostal darem od rodičů. Dům vyžadoval kromě přístavby dětského pokoje vynaložení značných peněžních prostředků do opravy střechy. Velkou část peněz na rekonstrukci paní Ivana vynaložila z vlastních naspořených prostředků s vidinou společného soužití ve zrekonstruovaném domě...

Stává se to v praxi poměrně často – dítě je zletilé, nicméně o studium jeví chabý zájem. Vystřídalo již tři různé školy, do práce se mu nechce, jeho prospěch je podpůrměrný a pohodlný život z peněz rodičů mu plně vyhovuje. Jak z toho ven? Jaká je standardní hranice pro přípravu na budoucí povolání a kdy přistoupit k návrhu na snížení...

Jak na investice a vnosy při vypořádání společného jmění manželů? V právní praxi se tato otázka objevuje velmi často, a to v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. Jak vypořádat provedené investice ze společného do výlučného majetku a provedené vnosy z výlučného majetku do majetku společného? Jakými pravidly se takové vypořádání řídí?