Jak dlouho trvá rozvod?

01.04.2020

Doba, kterou zabere celý proces rozvodu manželství, je jednou z důležitých věcí, kterou musí člověk vzít v úvahu, než se do celého procesu pustí. Někteří lidé mají představu, že pokud se rozhodnou rozvést, do měsíce je vše vyřízeno a jsou rozvedeni. Někteří naopak rozvod odkládají kvůli obavám z několikaletého procesu, kvůli kterému budou trpět jak oni, tak jejich děti a okolí. Jako obvykle, odpověď je někde uprostřed. Jakou dobu lze tedy očekávat?

Rozvádějící se páry bývají často nepříjemně překvapeni délkou rozvodového řízení. Ačkoli nejsou všechna rozvodová řízení stejná, může se stát, že i řízení, které se zpočátku zdálo jednoduché, se ve svém průběhu zkomplikuje a prodlouží. Klientům nikdy nedáváme nereálné odhady, a proto je vždy předem upozorňujeme, že i nekomplikovaný rozvod manželství trvá minimálně půl roku až rok. Pokud pak jsou v manželství nezletilé děti, bývá to i déle.

Nejjednodušší a nejrychlejší možností je samozřejmě souhlasný neboli nesporný rozvod manželství bez nezletilých dětí. To v praxi znamená, že oba s manželem či manželkou s rozvodem souhlasíte a zároveň jste uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM). Tyto případy bývají velice časté u krátce trvajících manželství, kdy po prvních pár letech společného života dvojice zjistí, že jí manželství nevyhovuje a společně se rozhodne pro jeho ukončení. Rozvody v těchto případech obvykle trvají několik málo měsíců, což závisí zejména na volné kapacitě soudů.

Pokud jsou ale v manželství nezletilé děti, je třeba nejprve nechat soud o úpravě jejich poměrů rozhodnout v samostatném soudním řízení. Jelikož se jedná o velice citlivá témata, zde se nejčastěji vyskytují zásadní nesoulady mezi manželi jakožto rodiči. Pokud se manželům podaří uzavřít dohodu, což znamená, že se shodnou na úpravě péče o děti a rovněž na výživném, které bude na děti jedním či druhým, případně oběma rodiči hrazeno, je v podstatě vyhráno. K dohodě se sice ještě vyjadřuje orgán sociálně-právní ochrany dětí a musí ji schválit soud, avšak pokud je dohoda rozumná a není v rozporu se zájmy dětí, nebude s tím problém. Celková doba celého rozvodového procesu se potom samozřejmě znatelně sníží.

Závěrem

Jednoduše řečeno, nejrychlejší rozvody jsou takové, ve kterých se manželé spolu domluví, a to jak na rozvodu, tak i na doprovodných otázkách, mezi které patří péče a výživa dětí a rozdělení majetku. Soud je v takových případech pouze rychlou formalitou. Ne vždy je ovšem nalezení společně přijatelného kompromisu snadné, a proto je nejlepší být vždy dobře připraven a o krok napřed.

autorka: Mgr. Gabriela Jiráková