Nároky mezi manžely - půjčky, investice, promlčení

23.12.2020

Paní Ivana s bývalým manželem společně vylepšovali jeho rodinný dům, který dostal darem od rodičů. Dům vyžadoval kromě přístavby dětského pokoje vynaložení značných peněžních prostředků do opravy střechy. Velkou část peněz na rekonstrukci paní Ivana vynaložila z vlastních naspořených prostředků s vidinou společného soužití ve zrekonstruovaném domě s tím, že jí manžel přislíbil tyto investice v budoucnu splatit. Manželství však po několika letech skončilo rozvodem a bývalý manžel paní Ivaně prostředky vložené do rekonstrukce rodinného domu vrátit odmítá.

Nároky na investice do výlučného majetku (bývalého) manžela však rozvodem manželství nezanikají. Naopak - po dobu manželství se mezi manžely staví promlčecí lhůty. To znamená, že pokud vůči sobě manželé měli před uzavřením manželství nějaké nároky, zákonné promlčecí doby pro jejich uplatnění po dobu manželství neběží. Může se jednat typicky o investice, ale také o půjčky či nárok na vydání věci.

Na příkladu paní Ivany: promlčecí doba pro vypořádání investic - zápůjček manželovi je podle zákona tři roky. Pokud by tedy paní Ivana prostředky na rekonstrukci zapůjčila manželovi rok před manželstvím, které by trvalo jakkoli dlouhou dobu, uplyne lhůta pro uplatnění nároku paní Ivany až dva roky po vydání pravomocného rozsudku o rozvodu manželství.

Je třeba shrnout, že proces vypořádávání nároků vůči bývalému manželovi, které nespadají do společného jmění, bývá často složitý a velmi záleží také na tom, jak celou věc posoudí konkrétní soud.


Autor: Mgr. Gabriela Jiráková


CO ČÍST DÁLE?