Rozvod s nezletilými dětmi? Ne tak rychle!

16.07.2019

Chcete z manželství odejít, ale máte s bývalou manželkou či manželem nezletilé děti? Počítejte s tím, že rozvod v těchto případech nemusí být zcela rychlou záležitostí. Zvlášť když se na úpravě poměrů vašich dětí neshodnete.

 Návrh na rozvod manželství můžete podat sice kdykoli, ale pokud jste se s druhým manželem nedohodli na úpravě poměrů dětí (zejména péče a výživného), soud řízení o rozvodu přeruší do doby, kdy bude o poměrů dětí rozhodnuto v separátním řízení. Úpravy poměrů vašich dětí pak můžete docílit dvěma způsoby - dohodou, kterou je třeba předložit s ověřenými podpisy ke schválení soudu, a pokud se nedomluvíte, může každý z vás podat separátní návrh soudu, ve kterém uvedete veškeré rozhodné skutečnosti vztahující se k navrhované úpravě poměrů dětí. 

 Ačkoliv lze říci, že v řízeních o nezletilých je doba soudního řízení o něco kratší než v ostatních sporech, neboť mají přednost před ostatními civilními spory, může se stát, že pokud se s druhým manželem dramaticky neshodnete, celé řízení se protáhne až na několik let. Pokud jsou zájmy dětí ohroženy, lze vše urychlit podáním tzv. předběžného opatření. O předběžné opatření se žádá například v situaci, kdy je péče o děti ohrožena z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně pečujícího partnera. V rozhodnutí o předběžném opatření soud do doby finálního rozsudku o úpravě poměrů dětí dočasně upraví poměry k dětem, a to včetně výše výživného. Pravomocným rozsudkem soudu o úpravě poměrů dětí pak toto předběžné opatření zaniká a vztahy se řídí novým rozsudkem. 

 V řízení o úpravě poměrů dětí pak soudy zkoumají majetkovou situaci obou rodičů, vztahy v rodině, názory dětí (pokud jsou schopny je formulovat). Pokud s rozsudkem nejste spokojeni, můžete se proti němu odvolat. Rovněž pokud se následně po vydání rozsudku změní vaše poměry, například sníží se vám příjmy v důsledku ztráty zaměstnání, úrazu apod. nebo se změní potřeby dětí (nástup na gymnázium a s tím spojené zvýšené náklady na studium apod.), můžete soud žádat o změnu. Teprve až budete mít k dispozici pravomocný rozsudek o úpravě poměrů dětí, můžete v řízení o rozvodu manželství pokračovat.

Pokud půjdete cestou dohody, počítejte s tím, že je třeba dosáhnout kompromisu, což mnohdy není vůbec jednoduché. Proto je mnohem častější sporné projednání těchto rodinných otázek. Ať už se rozhodnete jakkoli, buďte připraveni, buďte vždy o krok napřed a mějte znalosti a zkušenosti na své straně. Jsme vám rádi k dispozici.

Autoři: GABRIELA JIRÁKOVÁ, ANEŽKA VEČEŘOVÁ