Snadný rozvod u notáře

27.06.2019

Ministerstvo spravedlnosti předložilo svůj záměr k úpravě občanského zákoníku týkající se nesporných rozvodů. Návrh spočívá v tom, že pokud se rodiče dohodnou na výživném a péči o dítě po rozvodu, bude jim již nadále stačit pouze notářský zápis, a nikoliv nutně meritorní rozhodnutí soudu. Aktuálně podle současné právní úpravy v občanském zákoníku platí, že příslušným k rozhodnutí o rozvodu manželství je pouze a jedině soud, určený nejčastěji dle posledního společného bydliště obou manželů. A jak víme, soudní řízení bývá minimálně na půl roku - to za předpokladu, že vše běží bez jakýchkoli komplikací a průtahů.

Návrh na rozvod manželství u notářů v každém případě počítá pouze s rozvody nespornými, tedy rozvody bez zjišťování příčin rozvratu manželství, se kterými souhlasí oba manželé, kteří spolu déle než šest měsíců nežijí a jejichž manželství trvalo alespoň jeden rok, a kteří mezi sebou mají zároveň uzavřenou a soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů ke svým nezletilým dětem a dohodu o úpravě majetkových poměrů a bydlení. Vzhledem k přetíženosti soudů a průměrné délce řízení v České republice lze návrh na provádění nesporných rozvodů u notářů velmi kvitovat, obzvláště v situaci, kdy míra rozvodovosti neustále stoupá.

Autor: ADAM STAWARITSCH