BLOG

Články o aktuálních tématech a zajímavostech z praxe

Naši advokáti byli pozváni do pořadu ČT1 Sama doma jako experti na rodinné právo, kterému se pořad rozhodl věnovat. Stojí za tím nárůst sporů partnerů, manželů a rodičů spojených s pandemií koronaviru a tudíž nárůstem času, který spolu rodiny musely trávit doma. Vystoupili jsme rovnou ve čtyřech dílech pořadu a příspěvky našich advokátů Mgr. Pavla...

Pandemie koronaviru dopadla na celou společnost a tisíce lidí připravila minimálně na několik měsíců o velkou část jejich příjmů. V takové situaci je často výzvou zvládnout uhradit všechny životní potřeby a k nim ještě výživné na děti. Co se dá v takové situaci dělat, aby se vám ulehčilo?

Po náročném soudním řízení máte v ruce pravomocný rozsudek o výživném na vaše dítě. Platby ale od druhého rodiče nepřichází, nebo přichází opožděně či v nižší výši. Domluva ani naléhání na povinného rodiče neplatí. Pro mnoho rodičů dobře známá situace, která však může pro samoživitele či samoživitelky představovat závažný existenční problém.

Mnoho rodičů, kteří mají vyživovací povinnost k dětem stanovenou soudem, se s úderem osmnáctých narozenin svých potomků domnívají, že jim zároveň zaniká i povinnost platit výživné. Jiní rodiče svým dospělým dětem výživné platí i v dospělosti, ale v nezměněné výši - jako když ještě dítě bydlelo s rodiči nebo navštěvovalo základní školu. Na co ale...

Žijeme v době, ve které již manželství není moderní a kdy nesezdané soužití párů je v naší společnosti rok od roku častější. Mohou ale nastat situace, kdy se takové soužití pokazí a muž ze společné domácnosti odejde v nejméně vhodné chvíli - v okamžiku těhotenství či porodu společného dítěte. Občanský zákoník v takovém případě přiznává neprovdané...